B.V. v/h Firma Dekker
Koesteeg 5
7731 BA Ommen
Nederland

T:(+31) 529-469390
F:(+31) 529-469391
info@firmadekker.com

Firma Dekker France
13 Rue de Guingamp
22140 Bégard
France

T:(+33)2 96 45 45 65
F:(+33)2 96 45 89 83
info@firmadekker.com

FIRMA DEKKER

Uw betrouwbare partner voor de levering van hoogwaardig fokvee

Het van origine Nederlandse bedrijf Firma Dekker staat zowel in binnen- als buitenland bekend als een betrouwbare partner in het leveren van hoogwaardig gebruiksvee. Door de jaren heen heeft de Firma Dekker zowel in binnen- als buitenland vele relaties opgebouwd waardoor vele contacten zijn ontstaan aan zowel inkoop als verkoop zijde. Dankzij deze contacten zijn wij in staat om naar elk werelddeel runderen te leveren, mits aan de veterinaire eisen van het betreffende land kan worden voldaan. Met name het laatstgenoemde is gedurende het laatste decennium veelal een beperkende factor gebleken, en heeft de internationale handel in levend vee danig beperkt. Vanwege het krimpende aanbod in Nederland en de alsmaar toenemende vraag naar afgekalfde dieren binnen Europa, heeft de Firma Dekker ook aan de inkoopzijde haar grenzen verlegd. In 2007 is Firma Dekker haar eigen vestiging gestart in Bretagne, Frankrijk onder de naam Firma Dekker France. Evenals in Nederland hebben we in Bégard ons eigen kantoor en hebben we twee vaste inkopers in dienst. Momenteel zijn wij in staat om dieren te leveren uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, en Amerika.

Ons Product

Het traditioneel meest gangbare product zijn drachtige vaarzen. (runderen van rond de 2 jaar oud die voor de eerste keer moeten kalven) Export van kalveren, pinken, stieren en droge koeien komt incidenteel voor, maar is meer uitzondering dan regel. Vanwege de toegenomen vraag naar afgekalfde dieren binnen Europa, worden binnen Europa steeds meer afgekalfde dieren geëxporteerd. Vanuit Bretagne (Frankrijk) is door de centrale ligging ten opzichte van traditioneel importerende Europese landen altijd veel export van afgekalfde vaarzen geweest. Naast de hoge veterinaire status van Bretagne (IBR en BVD vrij) was dit destijds één van de belangrijkste redenen om Firma Dekker France te starten.

Ook na afschaffing van het melkquotum blijven in Frankrijk dieren beschikbaar omdat zuivelfabrieken de melkleveranties door de boeren hebben gelimiteerd. In tegenstelling tot andere West Europese landen kan er in Frankrijk door melkveehouders niet onbeperkt geleverd worden en zijn er door de zuivelfabrieken zogenaamde A/B/C leveringscontracten ingevoerd, die de melkproductie limiteert. De verkoop van overtallig vee blijft als voorheen nog altijd een aantrekkelijke tweede inkomstenbron voor de veehouders en doordat er een surplus aan dieren is, zijn ook dieren van goede kwaliteit beschikbaar voor export.