B.V. v/h Firma Dekker
Koesteeg 5
7731 BA Ommen
Nederland

T:(+31) 529-469390
F:(+31) 529-469391
info@firmadekker.com

Firma Dekker France
13 Rue de Guingamp
22140 Bégard
France

T:(+33)2 96 45 45 65
F:(+33)2 96 45 89 83
info@firmadekker.com

Hoe werken wij

Het meest gangbare product dat wij exporteren zijn drachtige vaarzen. (runderen van rond de 2 jaar oud die voor de eerste keer moeten kalven) Export van kalveren, pinken, stieren en droge koeien komt incidenteel voor, maar is meer uitzondering dan regel. Vanwege de noodzaak tot melken tijdens het transport blijft de export van melkgevende dieren beperkt tot de ons omringende landen. Binnen deze landen zien we de laatste jaren wel steeds meer vraag naar afgekalfde dieren.
Wanneer een buitenlandse geïnteresseerde ons contacteert is het eerst van belang te weten of en onder welke voorwaarden het leveren van levende runderen naar het betreffende land mogelijk is. Er dient immers een akkoord te zijn omtrent de veterinaire eisen tussen het exporterende en het importerende land. Wanneer een dergelijk certificaat (nog) niet bestaat, moet hierover eerst door de betreffende landen onderhandeld worden.

Wanneer er een commerciële overeenstemming is bereikt zal tevens worden afgesproken hoe de selectie van de dieren plaatsvindt; hier zijn meerdere opties mogelijk:

  • Selectie ‘op de boer’; de koper of een afgevaardigde hiervan reist samen met één van onze inkopers langs bedrijven en selecteert op de bedrijven van herkomst de gewenste dieren.
  • Selectie ‘op stal’; aangezien selectie op de boer een tijdrovende zaak is, kan de klant ervoor kiezen de dieren door onze inkopers te laten inkopen en op stal een definitieve selectie te maken uit de door onze inkopers voorgeselecteerde dieren.
  • Reguliere importeurs kiezen regelmatig ervoor de dieren volledig door ons te laten selecteren. Met dergelijke klanten bestaat veelal een jarenlange relatie en doordat wensen en eisen van de klant bekend zijn, wordt op basis van vertrouwen de inkoop volledig door onze inkopers gedaan.
Drachtige Nederlandse vaarzen per vliegtuig naar Nigeria

Wanneer alle zaken omtrent veterinaire eisen, tijdstip van leveren en selectiemethode bekend zijn, worden deze doorgegeven aan ons landelijke netwerk van commissionairs. Dit zijn veelal veehandelaren die tevens andere dieren zoals nuchtere kalveren of slachtkoeien van de boerenbedrijven afnemen.

Verdeeld over het gehele land werken we met circa 150 commissionairs die exact weten wat er op zijn contactbedrijven te koop is en tevens beschikt hij over de relevante gegevens van de betreffende dieren zoals geboortedata, dekdata en productiegegevens van de moeder.

Onze inkoper zal vervolgens een afspraak maken met de commissionairs om al dan niet in het bijzijn van een klant de in aanmerking komende dieren langs te rijden.

Wanneer de selectie gereed is worden alle gegevens van de aangekochte dieren verzameld en in ons computersysteem ingevoerd. Tevens worden de officiële exportcertificaten van de aangekochte runderen aangevraagd bij het stamboek. Mochten bepaalde gegevens niet overeenkomen met de tijdens de aankoop voorgelegde gegevens kan dit ontbinding van de aankoop tot gevolg hebben. Afhankelijk van de eventuele bloedonderzoeken en/of andere quarantaine-eisen wordt een planning gemaakt wanneer de dieren worden aangevoerd in de exportverzamelplaats. Een vaste transporteur wordt door ons ingeschakeld om de aangekochte dieren bij de bedrijven op te halen en naar de exportstal te brengen.

Op de exportstal worden de dieren in ieder geval op dracht onderzocht door een officiële dierenarts. Tenzij anders overeengekomen dienen de dieren conform de opgegeven data drachtig te zijn. Afwijkingen hieromtrent kunnen ertoe leiden dat de koop wordt ontbonden. Indien gewenst door klant en/of importerend land worden alle overige handelingen als entingen, bloedonderzoeken, scheren etc. tijdens het verblijf op de verzamelplaats gedaan.

Drachtige vaarzen vanuit
Nederland naar de Verenigde Arabische Emiraten:

Wanneer de dieren verladen worden voor het buitenland, zijn ze altijd vergezeld van een veterinair certificaat. Dit certificaat geeft in de regel een omschrijving van de veterinaire status van Nederland, bedrijf van oorsprong, en de betreffende dieren, en wordt uitgegeven en getekend door een ambtenaar van de Voedsel en Waren Autoriteit. (de vroegere RVV)

Nadat de dieren gecertificeerd zijn kunnen ze verladen worden in vrachtauto’s. Indien de dieren de EU verlaten worden de auto’s gewogen en verzegeld door de douane. Binnen de EU is sprake van vrij verkeer van personen en goederen, waardoor douaneaangifte niet nodig is.

Binnen de EU verloopt het transport van de dieren volledig met vrachtauto’s, buiten de EU kan gebruik gemaakt worden van andere transportmogelijkheden.

  • Ferry, de vrachtauto gaat in z’n geheel op de boot en rijdt er vervolgens weer af om de dieren naar de plaats van bestemming te brengen.
  • Veeboot, dit zijn boten waarin de dieren los gelost worden en naar de haven van bestemming brengt vanwaar ze met vrachtwagens vervolgens verder vervoerd worden.
  • Vliegtuig, landen die niet per vrachtauto te bereiken zijn en die niet over een goede haven beschikken zijn alleen per vliegtuig te bereiken. Ook vanwege de snelheid van het transport kan luchtvracht een goed alternatief zijn voor een veeboot. Nadeel blijft echter dat dit de duurste manier van transporteren is.

TRANSPORT PER AUTO

Drachtige vaarzen vanaf de export verzamelplaats in Nederland naar onze klant in Griekenland.

Tijdens het transport en in overleg met de klant eventueel ook tot maximaal 30 dagen na aankomst zijn de dieren verzekerd, waardoor de klant de dieren naar alle tevredenheid kan afnemen en de dieren optimaal in hun nieuwe omgeving kunnen acclimatiseren waar ze een nog lang en productief leven voor de boeg hebben.